رویداد اطلاعیه شماره : 2

اطلاعیه شماره : 2

اطلاعیه شماره : 2

نتایج اولیه جشنواره در تاریخ 26 فروردین ماه اعلام می گردد.

تجلیل از نفرات برتر درروز جشن بزرگ "جوان، تپش قلب ایران" در تاریخ 29 فروردین ماه صورت می پذیرد.