رویداد رونمایی از نماد دائمی دبیرخانه هفته گرامیداشت جوان استان اصفهان

رونمایی از نماد دائمی دبیرخانه هفته گرامیداشت جوان استان اصفهان

رونمایی از نماد دائمی دبیرخانه هفته گرامیداشت جوان استان اصفهان

همزمان با ولادت حضرت امام محمدتقی (ع) از نماد دبیرخانه هفته گرامیداشت جوان استان اصفهان رونمایی شد.