رویداد رونمایی از وب گاه جشنواره امید و نشاط جوانان استان اصفهان

رونمایی از وب گاه جشنواره امید و نشاط جوانان استان اصفهان

رونمایی از وب گاه جشنواره امید و نشاط جوانان استان اصفهان
همزمان با ولادت حضرت امام محمدتقی (ع) از وب گاه جشنواره امید و نشاط جوانان استان اصفهان رونمایی شد.